1Sža/17/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.10.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Imran Ahmed Syed c/a Ministerstvo vnútra SR - migračný úrad