1Sžf/69/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.10.2016 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Jana Henčeková PhD.


Účastníci:
EXIsport, s.r.o., Košice c/a Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty Bratislava