5Sž/14/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu