5Sžf/39/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.09.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
TALCUM GRUPPO, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR