5Sžf/62/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Pegastav, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR