5Sžo/227/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Jozef Sedmák
c/a
Ministerstvo vnútra SR