6Sžf/4/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.08.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
NIKA spol. s r.o. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica