6Sžo/147/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Milan Krištofík a spol.
c/a
Okresný úrad Žilina