6Sžo/22/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
zrušené