6Sžo/24/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
AZUR REIZEN Slovakia a.s. Bratislava
c/a
SOI, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bratislava