6Sžo/39/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.05.2016 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Omega - B. s.r.o. Banská Štiavnica
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI Bratislava