6Sžr/35/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Zlatá Noha s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Bratislava