7Sžo/100/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
LUSJA s.r.o. Ružomberok
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát