7Sžo/106/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.01.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Vila Takáčová, PhD.


Účastníci:
B-Komplex s.r.o.
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny