7Sžo/149/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.01.2017 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová

Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
Lesoochranárske združenie VLK
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR