7Sžo/29/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
Ing. Rastislav Bilka
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky
súvisí so sp. zn. 7Sžo/22/2015, 7Ndz/1/2015