7Sžo/3/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.10.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
Ing. Štefan Čeľovský
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Košice - Krajský dopravný inšpektorát