7Sžo/37/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Júlia Horská
JUDr. Viola Takáčová, PhD.


Účastníci:
CND TVRDOŠÍNSKÝ s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR