7Sžo/50/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
Mária Balcárová
c/a
Centrum právnej pomoci, kancelária Nitra