8Sžf/15/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.02.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky