8Sžf/98/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2016 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
TRUFANT s.r.o., Bratislava
c/a
Daňový úrad Bratislava