8Sži/30/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.05.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Združenie podnikateľov Považská Bystrica, o. z.
c/a
Mesto Považská Bystrica