8Sžo/109/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2016 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová, JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Anna Mikolajová c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Žilina