8Sžo/149/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Eva Chmelanová TAPAK PRES LM, s miestom podnikania Železničiarska 402, Topoľčany
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI