8Sžo/171/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.08.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
RABAKA, s.r.o., Košice
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky