8Sžo/26/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.05.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Ján Molnár, Bratislava
c/a
Centrum právnej pomoci, Kancelária Bratislava