8Sžo/70/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
EST-LINE spol. s r.o., Dunajská Streda
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR