8Sžo/90/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
MEDOVNÍK BRANISKO, s.r.o., Vranov nad Topľou
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR