9Sžo/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Judita Kokolevská
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Mgr. Eva Timár Myjavcová-SKP Gapeja, s.r.o., Galanta
c/a
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor