Fórum sudcov EÚ 2017

Fórum sudcov EÚ 2017 30.03.2017 -
Tlačová správa
 
Bratislava, pdf | foto
 
V dňoch 26.-28. marca 2017 sa delegácia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pod vedením jeho predsedníčky, Daniely Švecovej, zúčastnila Fóra sudcov členských štátov EÚ 2017. Fórum bolo organizované Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv a zúčastnili sa ho predsedovia ústavných a najvyšších súdov členských štátov Európskej únie.
Témou fóra bola „Spolupráca v rámci siete v európskej justícii: záruka kvalitného súdnictva“. Účastníci fóra absolvovali dňa 27. marca 2017 celkovo tri pracovné stretnutia na témy (i) „Spolupráca v rámci siete v európskom súdnictve, nevyhnutný prvok kvalitného európskeho súdnictva“, (ii) „Spôsoby spolupráce Súdneho dvora Európskej únie a vnútroštátnych súdov“ a (iii) „Výzva spolupráce v rámci siete: ochrana osobných údajov“. V rámci záverečného stretnutia na tému „60. výročie podpísania Rímskych zmlúv: od Európy trhov k Európe občanov“ predniesli predseda Súdneho dvora Európskej únie, pán Koen Lenaerts a predseda Všeobecného súdu, pán Marc Jaeger, príspevky na témy prínosu Súdneho dvora a Všeobecného súdu k budovaniu Európy. Následne priniesli predsedovia Ústavného súdu Talianska a Najvyššieho súdu Litvy pohľad zakladajúceho a pristupujúceho členského štátu na danú problematiku. Dňa 28. marca mali účastníci fóra možnosť zúčastniť sa pojednávania pred veľkou komorou Súdneho dvora v azylových veciach C-490/16, A.S. a C-646/16, Jafari.
Na počesť 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv zároveň prijal Súdny dvor vyhlásenie, ktorým chcel zdôrazniť význam neustále sa obnovujúceho dialógu medzi ním a vnútroštátnymi súdmi. Cieľom stretnutia bolo predovšetkým podčiarknuť úlohu, ktorú justičná sieť Európskej únie zohráva pri vývoji a dodržiavaní základných práv, ako aj hodnôt demokracie a právneho štátu, na ktorých je Únia založená.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou