Listina kandidátov na člena Súdnej rady Slovenskej republiky voleného sudcami