Najvyšší súd vybavil v roku 2016 celkovo o 12,71% vecí viac ako v roku 2015

Najvyšší súd vybavil v roku 2016 celkovo o 12,71% vecí viac ako v roku 201530.01.2017 - Bratislava, pdf
 
Tlačová správa
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) vybavil v roku 2016 celkovo 20 710 vecí, čo je o o 12,71% vecí viac, ako tomu bolo v roku 2015, kedy ich vybavil 18 374. NS SR prevzal v roku 2016 13346 vecí, teda o 10,39% viac ako v roku 2015 (12 090 vecí). V roku 2016 ostalo 8737 nevybavených vecí, čo je o 34,39% menej, ako v predchádzajúcom roku, kedy ostalo nevybavených 13317 vecí. V roku 2016 celkovo napadlo na NS SR 16 101 nových vecí.
V roku 2015 pôsobilo na Najvyššom súde Slovenskej republiky spolu 55 asistentov sudcov, pričom v roku 2016 bol ich počet navýšený celkom o 20 miest.
Počet vybavených vecí dokazuje, že koncepcia, s ktorou JUDr. Daniela Švecová prevzala v roku 2014 funkciu predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je prínosná. Daniela Švecová bude preto naďalej podporovať tvorbu nových miest asistentov sudcov, aby sa vytvoril stav, kedy každý sudca najvyššieho súdu bude mať jedného asistenta. Takto by sa pracovné podmienky sudcov priblížili tým, aké majú ich kolegovia na Najvyššom súde Českej republiky. Rovnako by sa mal postupne navýšiť počet zapisovateliek tak, aby každému senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bola pridelená jedna zapisovateľka.   
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou