Pojednávania správneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania správneho kolégia
Vyhľadávanie konania
[art_spizn2,1][art_spizn2][art_spizn2,2]
[art_spizn3,1][art_spizn3][art_spizn3,2]
[art_kolegium,1][art_kolegium][art_kolegium,2]
[art_formapoj,1][art_formapoj][art_formapoj,2]
[art_datum,1][art_datum][art_datum,2]
[art_miesto,1][art_miesto][art_miesto,2]
[art_psenatu,1][art_psenatu][art_psenatu,2]
[art_clensen,1][art_clensen][art_clensen,2]
[art_hod,1][art_hod][art_hod,2]
[art_min,1][art_min][art_min,2]
[art_pozn,1][art_pozn][art_pozn,2]
V prípade, ak sa Vám nepodarí nájsť termín hľadaného konania podľa spisovej značky, môžete pri zadávaní spisovej značky, nahradiť znaky / - ‚_‚ znakom % .

Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Asan/3/2016 Mgr. Michaela Mihaliková
c/a
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/53/2016 Tatiana Gičová
c/a
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/43/2016 RNDr. Michal Malý
c/a
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/17/2016 VT-KANAL s.r.o.
c/a
Národný inšpektorát práce
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžf/21/2016 Martin Terpák
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžfk/17/2016 Martin Terpák
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžk/10/2016 Paneurópska vysoká škola n.o. a spol.
c/a
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.11.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/26/2016 LEYUAN, s.r.o.
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30.11.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 8Sžk/10/2016 PhDr. Aneta Gašparovičová
c/a
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30.11.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 8Sžf/2/2017 Ondrej Budzák
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>