Pojednávania trestnoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania trestnoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
16.03.2017
11:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 5 Tdo 83/2016 Štefan Halás a spol., § 294/1,2 Tr.zák. a iné
07.02.2017
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 2 To 14/2016 Miroslav Štvrtecký, § 296 Tr. zák. a iné
01.02.2017
09:00 hod.
Verejné pojednávanie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 To 10/2015 Mgr. Ing. Mgr. Ignác Ilčišin a spol., § 20, § 14 ods. 1, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.
31.01.2017
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 2 To 2/2016 Ľudovít Chropovský, Janette Untermajerová
25.01.2017
12:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 6 To 3/2016 PhDr. Vladimír Šalitroš a spol. pre § 266 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.
25.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 6 To 1/2016 Jozef Hudec pre § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.
25.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 3 To 8/2016 Ľuboš Ferus a spol., § 296 Tr. zák. a iné
18.01.2017
11:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 Tdo 55/2015 Mgr. Peter Nosko, § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.
18.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 Tdo 9/2016 JUDr. Dagmar Vavreková, § 238 Tr. zák.
18.01.2017
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 Tdo 49/2016 Dominika Plačková, § 138 písm. a/, § 323 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné
18.01.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 Tdo 9/2016 JUDr. Dagmar Vavreková, § 238 Tr. zák. Zrušené
18.01.2017
10:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 6 Tdo 78/2016 Mária Zemanová pre § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné
18.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 6 To 11/2015 Mgr. Miroslav Kováč a spol. pre § 20, § 328 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné.
17.01.2017
09:30 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 4 To 10/2016 JUDr. Gabriel Lehotai, pre § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 31.08.1999
13.01.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 2 Urto 10/2016 Jaroslav Záslav
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>