Pojednávania trestnoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania trestnoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
11.04.2017
09:30 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 4 To 6/2015 Alexander Plechov a spol., pre § 296 Tr. zák. a iné
29.03.2017
09:30 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 To 8/2016 Ľuboš Ferus a spol., § 296 Tr. zák. a iné
16.03.2017
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 5 To 14/2016 Milan Babic, § 187/1a,4a,5b Tr.zák. účinného do 31.12.2005
16.03.2017
11:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 5 Tdo 83/2016 Štefan Halás a spol., § 294/1,2 Tr.zák. a iné
14.03.2017
13:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 2 To 10/2016 Bc. Radoslav Maršalek
§ 261 ods. 1 Tr. zák.
01.03.2017
10:15 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 Tdo 63/2016 Miloš Kováč, § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné
28.02.2017
14:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 5 Tost 5/2017 RNDr. Peter Ostrolucký, § 329/1 Tr.zák.
28.02.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 2 TdoV 19/2015 Ing. Peter Ďuračka
§ 250 ods. 1,ods. 4 Tr. zák.v znení úč. do 1.1.2006
28.02.2017
11:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 2 To 14/2016 Miroslav Štvrtecký,
§ 269 Tr. zák. a iné
28.02.2017
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 2 To 2/2016 Ľudovít Chropovský, Janette Untermajerová
§ 20 k § 333 ods. 1 Tr. zák.
22.02.2017
11:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 4 Urto 2/2017 Josef Stojka, § 209 odst. 1 Trestného zákonníka Českej republiky ZRUŠENÉ
22.02.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 3 To 6/2016 Ing. Rudolf Dulík a spol., § 20 k § 261 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. a iné
22.02.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 6 To 4/2016 Milan Struhala a spol. pre § 20, § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. f/ tr. zák. a iné
21.02.2017
09:30 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 1 To 1/2016 Ing. Zdenek Karaščák, § 248 ods. 1, 5 Tr. zák. (zák.č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) a iné
15.02.2017
11:15 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 Urto 2/2017 Richard Bellér, čl. 190., ods. 1 a 2 a čl. 329. ods. 1 bod 4 KZ/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>