Pojednávania trestnoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania trestnoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
01.02.2017
09:00 hod.
Verejné pojednávanie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 3 To 10/2015 Mgr. Ing. Mgr. Ignác Ilčišin a spol., § 20, § 14 ods. 1, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.
25.01.2017
12:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 6 To 3/2016 PhDr. Vladimír Šalitroš a spol. pre § 266 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.
25.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 6 To 1/2016 Jozef Hudec pre § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.
25.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 3 To 8/2016 Ľuboš Ferus a spol., § 296 Tr. zák. a iné
18.01.2017
10:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 6 To 11/2015 Mgr. Miroslav Kováč a spol. pre § 20, § 328 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné.
17.01.2017
09:30 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 4 To 10/2016 JUDr. Gabriel Lehotai, pre § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 31.08.1999
15.12.2016
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 1 To 1/2016 Ing. Zdenek Karaščák, § 248 ods. 1, 5 Tr. zák. (zák.č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) a iné
08.12.2016
11:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 5 Tdo 76/2016 Tomáš Murgaš, § 212/1,4b Tr. zák. a iné
08.12.2016
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 5 To 4/2016 Ing. Alexander Rácz, § 329/1,2 Tr. zák.
05.12.2016
14:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 2 To 14/2016 Miroslav Štvrtecký, § 296 Tr. zák. a iné
05.12.2016
13:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 2 Tdo 29/2016 JUDr. Michal Žofčák, § 323/1a Tr. zák.
30.11.2016
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 3 To 10/2015 Mgr. Ing. Mgr. Ignác Ilčišin a spol., § 20, § 14 ods. 1, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.
29.11.2016
09:30 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie 4 To 10/2015 Ing. Sergej Salmanov a spol., pre § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák.
24.11.2016
09:00 hod.
Verejné zasadnutie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 5 To 12/2016 Ing. Peter Vojtko, § 336/2 Tr.zák.
23.11.2016
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie 6 Urto 8/2016 Patrik Goroľ, návrh MS SR na uznanie cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii ZRUŠENÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>