Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 33429

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
02.07.2015 Trestnoprávne 5 Tdo 42/2015 dovolania obvinených Stiahnúť PDF
456.47 kB
25.06.2015 Trestnoprávne 4 Tost 17/2015 sťažnosť obžalovaného Stiahnúť PDF
153.39 kB
25.06.2015 Občianskoprávne 3 Cdo 109/2013 o navrátenie vlastníckeho práva a vydanie nehnuteľností Stiahnúť PDF
129.16 kB
24.06.2015 Trestnoprávne 1 Tdo 26/2015 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
150.3 kB
24.06.2015 Trestnoprávne 1 Tdo 9/2015 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
109.54 kB
24.06.2015 Trestnoprávne 1 Tdo 37/2015 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
90.92 kB
24.06.2015 Občianskoprávne 4 Cdo 203/2014 o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Stiahnúť PDF
168.92 kB
24.06.2015 Občianskoprávne 4 Cdo 302/2014 o odstránenie neoprávnenej stavby, určenie hranice a iné Stiahnúť PDF
160.54 kB
24.06.2015 Občianskoprávne 4 Cdo 198/2014 o určenie výšky nájmu a zaplatenie nájomného Stiahnúť PDF
111.53 kB
24.06.2015 Občianskoprávne 4 Cdo 206/2014 o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a náhradu funkčného platu Stiahnúť PDF
177.93 kB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>