Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 27559

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
10.07.2014 Trestnoprávne 6 Tost 24/2014 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
131.71 kB
08.07.2014 Trestnoprávne 4 Ndt 11/2014 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
92.64 kB
03.07.2014 Občianskoprávne 3 Cdo 181/2014 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
85.19 kB
03.07.2014 Trestnoprávne 3 Tost 25/2014 sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR Stiahnúť PDF
102.53 kB
03.07.2014 Trestnoprávne 3 Ndt 12/2014 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
89.55 kB
01.07.2014 Správne 3Sžf/118/2013 § 12 ods. 1, § 14 ods. 8, 10 zákona č. 528/2008 Z.z. Stiahnúť PDF
285.59 kB
01.07.2014 Správne 3Sžo/41/2013 zákon č. 543/2007, poskytnutie podpory - dotácie, nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004 Stiahnúť PDF
216.62 kB
01.07.2014 Správne 3Sžo48/2013 § 1 ods. 3 písm. c/, § 9a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Stiahnúť PDF
231.01 kB
01.07.2014 Správne 3Sžr/13/2014 § 246c ods. 1 O.s.p. Stiahnúť PDF
150.43 kB
01.07.2014 Správne 3Sžr/63/2014 § 208 O.s.p., späťvzatie návrhu na začatie konania Stiahnúť PDF
151.12 kB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>