Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 31103

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
09.04.2015 Občianskoprávne 5 Cdo 14/2015 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
105.4 kB
07.04.2015 Občianskoprávne 5 ECdo 123/2014 o vymoženie 596,16 eur s prísl. Stiahnúť PDF
97.52 kB
07.04.2015 Občianskoprávne 5 ECdo 105/2014 o vymoženie 316,62 eur s prísl. Stiahnúť PDF
96.67 kB
07.04.2015 Občianskoprávne 5 ECdo 133/2014 o vymoženie 527,75 eur s prísl. Stiahnúť PDF
96.43 kB
26.03.2015 Občianskoprávne 3 Cdo 206/2015 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
87.8 kB
26.03.2015 Občianskoprávne 3 Nc 4/2015 o vymoženie povinnosti strpieť výkon práv a iné Stiahnúť PDF
146.44 kB
26.03.2015 Občianskoprávne 3 Cdo 208/2015 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
85.92 kB
26.03.2015 Občianskoprávne 3 Cdo 198/2015 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
85.97 kB
26.03.2015 Občianskoprávne 3 Cdo 194/2015 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.06 kB
26.03.2015 Občianskoprávne 3 Cdo 214/2015 o zaplatenie 10,62 € s príslušenstvom Stiahnúť PDF
88.19 kB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>