Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 29127

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
01.10.2014 Trestnoprávne 4 Tost 30/2014 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
161.09 kB
01.10.2014 Trestnoprávne 3 Ndt 16/2014 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
87.31 kB
30.09.2014 Trestnoprávne 4 Tost 34/2014 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
151.98 kB
30.09.2014 Trestnoprávne 4 Tost 19/2014 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
132.71 kB
30.09.2014 Občianskoprávne 2 Cdo 229/2013 o zaplatenie 1 505 eur s prísl. Stiahnúť PDF
231.18 kB
30.09.2014 Trestnoprávne 4 Ndt 15/2014 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
96.03 kB
23.09.2014 Občianskoprávne 4 EMCdo 2/2013 o vymoženie 57,29 Eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
145.42 kB
18.09.2014 Správne 8Sžf/75/2013 zákon č. 595/2003 Z. z., daň z príjmov Stiahnúť PDF
180.52 kB
18.09.2014 Trestnoprávne 4 Tost 33/2014 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
157.73 kB
17.09.2014 Občianskoprávne 5 Cdo 88/2014 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
114.02 kB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>