Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2014

14.12.2013 - Podľa § 52 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 4 bodu 4 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 2006, č. Pls. 1/2006 (291/2006 Z.z.), v súlade s § 52 ods. 2 až 4 zákona č. 757/2004 Z.z. vydal predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Rozvrh práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2014.