Slávnostné zasadnutie správneho kolégia NS SR

Slávnostné zasadnutie správneho kolégia NS SR26.10.2016 - Bratislava foto | pdf
Tlačová správa

V utorok 25. októbra 2016 sa uskutočnilo na NS SR zasadnutie správneho kolégia NS SR s prívlastkom „slávnostné", pretože sa na ňom okrem predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Daniely Švecovej, zúčastnil i predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, JUDr. Jozef Baxa, ktorý prijal pozvanie predsedu správneho kolégia NS SR JUDr. Jozefa Milučkého.

JUDr. Jozef Baxa, v rozprave k jednotlivým navrhnutým judikátom poukázal i na skúsenosti z rozhodovacej činnosti NSS ČR a v závere svojho vystúpenia na zasadnutí správneho kolégia vyzdvihol spoluprácu medzi NSS ČR a správnym kolégiom NS SR s tým, že po prijatí samostatného procesného predpisu v oblasti správneho súdnictva Slovenskou republikou, môže byť vzájomná spolupráca ešte významnejšia a užitočnejšia pre obe republiky. Na záver vzácneho hosťa z Českej republiky prijala i predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Daniela Švecová.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou