Správne kolégium

 Pôsobnosť 

  • vedenie správneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných  akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu,

- zastupuje: JUDr. Jana Henčeková, PhD. (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Jozef Milučký
 

Predsedovia senátov 

JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Kováčová
Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Milan Morava
JUDr. Viera Nevedelová
JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Jana Zemková, PhD.
   

Členovia senátov 

JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Nora Halmová
JUDr. Judita Kokolevská
JUDr. Soňa Langová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Viola Takáčová, PhD.
JUDr. Katarína Benczová
 

Asistenti sudcov 

Mgr. Veronika Bertová
Mgr. Patrik Böhmer
JUDr. Lucia Cuperová
JUDr. Katarína Eliášová
JUDr. Kristína Fekiačová
Mgr. Antónia Horňáková
Mgr. Monika Kadlicová
JUDr. Ľubica Karvayová
Mgr. Tamara Ondrušková
Mgr. et Mgr. Juraj Lauko, PhD.
Mgr. Michal Magur
Mgr. Helena Marcinkechová
JUDr. Alžbeta Mitríková
JUDr. Ivana Neviďanská
Mgr. Jana Ondrejková
Mgr. Dana Molitorys
Mgr. Ina Šingliarová
Mgr. Veronika Sabová
JUDr. Martin Tiso
JUDr. David Žák
Mgr. Kristína Güner
JUDr. Lukáš Kolibáb
JUDr. Barbora Vrbová
Mgr. Mgr. Peter Mach, PhD.
JUDr. Daniela Horváthová
 

Administratívny aparát 

Alžbeta Šnóriková
Ingrid Gregorová

Alena Augustiňáková
Dagmar Bartalská
Emília Čičková
Andrea Jánošíková
Viera Vraníková
Mgr. Zuzana Vojtelová
Michaela Smolinská