Sudcovia Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sudcovia NS SR » Sudcovia Najvyššieho súdu SR
 1.   JUDr. Švecová Daniela – predsedníčka Najvyššieho súdu SR
 2.   JUDr. Urbancová Jarmila – podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR
 3.   JUDr. Libor Duľa– predseda trestnoprávneho kolégia
 4.   JUDr. Marková Anna – predsedníčka obchodnoprávneho kolégia
 5.   JUDr. Milučký Jozef – predseda správneho kolégia
 6.   JUDr. Mesiarkinová Soňa – predsedníčka občianskoprávneho kolégia

   
 7.   JUDr. Adamcová Alena
 8.   JUDr. Babiaková Eva, CSc.
 9.   JUDr. Bakošová Edita
 10.   JUDr. Bargel Martin
 11.   JUDr. Belko Igor
 12.   JUDr. Berthotyová Elena, PhD.
 13.   JUDr. Cisárová Jana
 14.   JUDr. Čimo Dušan
 15.   JUDr. Čirč Rudolf
 16.   JUDr. Dohňanský Viliam
 17.   JUDr. Ďurišová Zuzana
 18.   JUDr. Farkaš Pavol
 19.   JUDr. Filová Ľubcia
 20.   JUDr. Franciscy Emil
 21.   JUDr. Fúrová Jaroslava
 22.   Ing. JUDr. Gavalec Miroslav, PhD.
 23.   JUDr. Górász Ladislav
 24.   JUDr. Halmová Nora
 25.   JUDr. Harabin Štefan
 26.   JUDr. Hargaš Jozef
 27.   JUDr. Hatala Peter
 28.   JUDr. Haukvitzová Helena
 29.   JUDr. Henčeková Jana, PhD.
 30.   JUDr. Horská Júlia
 31.   JUDr. Hudák Daniel
 32.   JUDr. Hullová Jana
 33.   JUDr. Izakovičová Ivana
 34.   JUDr. Kliment Juraj
 35.   JUDr. Kokolevská Judita
 36.   JUDr. Kolcun Jozef
 37.   JUDr. Kováčová Elena
 38.   JUDr. Krajčovič Peter
 39.   JUDr. Krajčovičová Elena
 40.   JUDr. Kúdelová Ľubomíra
 41.   JUDr. Langová Soňa
 42.   JUDr. Ličková Darina
 43.   JUDr. Machyniak Ivan
 44.   JUDr. Mederová Gabriela
 45.   Mgr. Melicher Peter
 46.   JUDr. Michálik Štefan
 47.   JUDr. Miničová Beáta
 48.   JUDr. Morava Milan
 49.   JUDr. Moravčíková Andrea, PhD.
 50.   JUDr. Mozner František
 51.   JUDr. Nevedelová Viera
 52.   JUDr. Paluda Peter
 53.   JUDr. Pepelová Viera
 54.   JUDr. Petríková Viera
 55.   JUDr. Piovartsy Martin
 56.   JUDr. Poláčková Alena, PhD.
 57.   JUDr. Pramuková Katarína
 58.   JUDr. Praženková Lenka
 59.   JUDr. Priecelová Alena
 60.   JUDr. Príbelská Petra, PhD.
 61.   JUDr. Reisenauerová Zdenka
 62.   JUDr. Rumana Ivan
 63.   JUDr. Sakálová Eva
 64.   JUDr. Seman Juraj
 65.   JUDr. Serbová Jana
 66.   JUDr. Siebenstichová Elena
 67.   JUDr. Sluk Marián, PhD.
 68.   JUDr. Sučanská Daniela
 69.   JUDr. Svetlovská Alena
 70.   JUDr. Szabo Peter
 71.   JUDr. Šebo Ľubor
 72.   JUDr. Šikuta Ján
 73.   JUDr. Šimonová Gabriela
 74.   JUDr. Šišková Alena
 75.   JUDr. Šramková Mária
 76.   JUDr. Takáčová Viola, PhD.
 77.   JUDr. Trnková Oľga
 78.   JUDr. Trubanová Mária, PhD.
 79.   JUDr. Vladik Martin
 80.   JUDr. Zemaníková Jana
 81.   JUDr. Zemková Jana, PhD.