Trestnoprávne kolégium

 Pôsobnosť 

  • vedenie trestnoprávneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a na ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu,

- zastupuje: JUDr. Peter Hatala (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Libor Duľa 

Predsedovia senátov 

JUDr. Libor Duľa
JUDr. Pavol Farkaš
JUDr. Štefan Harabin
JUDr. Peter Hatala
JUDr. Daniel Hudák
JUDr. Juraj Kliment
JUDr. Štefan Michálik
JUDr. Martin Piovartsy
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Peter Szabo
JUDr. Gabriela Šimonová
  

Členovia senátov 

JUDr. Viliam Dohňanský
JUDr. František Mozner
JUDr. Peter Paluda
JUDr. Alena Šišková
JUDr. Martin Bargel
JUDr. Dana Wӓnkeová


Asistenti sudcov 

JUDr. Martina Hogh
Mgr. Daniel Čerňák
Mgr. Tomáš Hajduk
JUDr. Ingrid Hudecová
Mgr. Silvia Kabinová
JUDr. Zuzana Kyjac
Mgr. Peter Lizúch
JUDr. Zuzana Macurová
JUDr. Lenka Hriadelová
Mgr. Róbert Šimonič
Mgr. Jana Hadbavná
Mgr. Peter Šutarík
JUDr. Miloš Candrák

Administratívny aparát 

Kristína Cíchová
Marcela Némethová

Anna Halászová
Mgr. Gabriela Protušová
Ing. Alžbeta Kóňová
Mgr. Sylvia Machalová
Mgr. Lucia Gočálová