NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Vyhlásenie výberového konania na dve voľné miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na dve voľné miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium13.06.2014 - Vyhlásenie výberového konania na dve voľné miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Dátum uzávierky:  04.07.2014
Termín konania:    13.08.2014