Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR20.02.2014 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta predsedu senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

Dátum uzávierky:  12.03.2014
Termín konania:     24.04.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477