Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 4/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 4/201728.06.2017 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 4/2017 vo veciach správnych.“
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti:

Zbierka stanovísk a rozhodnutí